Apie prievartą institucijose

Apie tai, kad institucijose vyksta prievarta ir kad ji yra slepiama, signalizuoja įvairūs tyrimai. Šio blogo autorių grupės atlikti žmogaus teisių padėties vertinimai vaikų ir suaugusiųjų globos įstaigose jau rodė, kad prievarta tokiose įstaigose vyksta.

Štai pasirodė naujas straipsnis šia tema Kauno dienoje. Citata: “Globos įstaigose gyvenantys neįgalieji, ypač protiškai atsilikę asmenys, yra išnaudojami seksualiai, o jų teisių ne tik kad niekas negina, bet ir jie patys ne visuomet suvokia, kad yra skriaudžiami.“

Ar valstybinės institucijos reaguos į tokią informaciją?

Reklama

Europos Komisija rekomenduoja nenaudoti Struktūrinių fondų lėšų starionarioms globos įstaigoms stiprinti

Europos Komisijos išleistoje ekspertų grupės ataskaitoje apie perėjimą nuo institucinės prie bendruomeninių paslaugų (Report of the Ad Hoc Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care) pateikiamos įvairios rekomendacijos ES narėms. Vienoje iš rekomendacijų ES Struktūrinių fondų lėšas siūloma panaudoti kuriant naujas bendruomenines paslaugas ir skatinama užtikrinti, kad šių fondų lėšos nebūtų naudojamos institucijų stiprinimui:

Use the Structural Funds for the transition from institutional to community-based care. The European Social Fund can provide funding for the training (and re-training) of staff while the European Regional Development Fund (ERDF) can simultaneously be used for developing social  infrastructure which will support the new community-based services. Member States should ensure that funds from the ERDF are not used to build new segregating residential institutions and that their use for improving the infrastructure of existing ones, if allowed at all, is tied with investment into systemic care reform and does not exceed 10% of the overall expenses.

Panašu, kad Struktūrinių fondų lėšos yra labai sėkmingai įsisavinamos būtent stacionarių globos institucijų stiprinimui, priešingai negu rekomenduoja Europos Komisija.

Apie tikruosius prioritetus

Viename iš LR Ūkio ministerijos dokumentų “Valstybės projektų, siūlomų finansuoti iš Europos Sąjungos fondų lėšų pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“, sąrašas“ galima rasti informacijos apie siūlomus finansuoti projektus. Peržvelgus psichikos sveikatos įstaigas, galima konstatuoti, kad:

1. Visos psichikos sveikatos įstaigos, kurioms planuojamas finansavimas – STACIONARINĖS. Arba pensionatai, arba psichiatrijos ligoninės. Nė viena įstaiga nėra teikianti bendruomenines/ambulatorines paslaugas.

2. Bendra siūloma skirti suma – 40 mln. 247 tūkstančiai 909 Litai.

Projektų sąrašas:

Skemų pensionato pastato pirtis- skalbykla išorinių atitvarų rekonstravimas ir pastato energetikos sistemos modernizavimas, 436323 Lt

Skemų pensionato pastato Klevų 8 išorinių atitvarų rekonstravimas ir pastato energetikos sistemos modernizavimas, 382553 Lt

Skemų pensionato pastato Klevų 3 išorinių atitvarų rekonstravimas ir pastato energetikos sistemos modernizavimas, 327260 Lt

Skemų pensionato pastato Klevų 10-6 išorinių atitvarų rekonstravimas ir pastato energetikos sistemos modernizavimas, 1118011 Lt

Skemų pensionato pastato Klevų 10-1išorinių atitvarų rekonstravimas ir pastato energetikos sistemos modernizavimas, 383255 Lt

Linkuvos pensionato pirmo, antro ir trečio korpusų, aktų salės išorinių atitvarų ir susijusios infrastruktūros šiluminis izoliavimas, modernizavimas, fasado šiltinimas, šiluminių mazgų įrengimas, 1304797 Lt

VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės šilumos ūkio renovacija, 2768121 Lt

Jotainių pensionato gyvenamųjų pastatų Jotainiuose, Dvaro g. 1 rekonstravimas, II etapas, 3998282 Lt

VšĮ Šaukėnų psichiatrijos ligoninės šilumos energijos ūkio renovacija, 1161417 Lt

Jurdaičių pensionato 150 vietų gyvenamojo korpuso, valgyklos ir administracijos pastatų grupės renovacija, 2823158 Lt

Klaipėdos apskrities ligoninės psichiatrijos filialo pastato (Baltikalnio g. 10) energetikos sistemų ir išorinių atitvarų rekonstrukcija, 1717262 Lt

Aukštelkės pensionato gyvenamųjų korpusų renovacija, apšildant išorines atitvaras, 685022 Lt

Šilutės pensionato pastatų ir energetinių sistemų modernizavimas, 7999794 Lt

Padvarių pensionato I korpuso renovacija, modernizuojant išorines aitvaras, 1043958 Lt

Padvarių pensionato III korpuso renovacija, modernizuojant išorines aitvaras, 893504 Lt

Klaipėdos apskrities ligoninės psichiatrijos filialo pastato (Bangų g. 6A) energetikos sistemų ir išorinių atitvarų rekonstrukcija, 1707941 Lt

Viešosios įstaigos Švėkšnos psichiatrijos ligoninės pastatų ir energetinių sistemų modernizavimas, 7999422 Lt

Jasiuliškių pensionato pastatų rekonstravimas ir oro kondicionavimo sistemos įrengimas, 3497829 Lt

Apie psichoneurologinius pensionatus arba kur teka upės pinigų

Šio blogo autoriai jau daug metų kelia daug klausimų dėl didelių institucijų, skirtų žmonėms, turintiems sunkių psichikos sveikatos sutrikimų – kada šias sovietiniais laikais įkurtas institucijas pakeis modernias bendruomenines paslaugas teikiančios paslaugos, kodėl nėra keliamas šių įstaigų uždarymo ir alternatyvių paslaugų sukūrimo klausimas.

Jau dvidešimt metų Lietuva yra atgavusi nepriklausomybę, tačiau nesimato jokių ženklų, kad kas nors planuotų atsisakyti šių didelių įstaigų. Priešingai, šios įstaigos jau vis geriau ir išmaniau įsisavina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas ir gaunas milijonines investicijas. O modernias paslaugas (pvz. psichosocialinės reabilitacijos)  teikiančios įstaigos turi nutraukti šių paslaugų teikimą dėl “trūkstamo finansavimo“. Kaip gi čia dabar atsitinka, kad vienoms paslaugoms finansavimo netrūksta ir netgi gauna didžiulias investicijas greta stabilaus biudžetinio finansavimo, o kitoms naujoms ir modernioms paslaugoms nelieka lėšų?

Paimkime vieną tokių įstaigų suaugusiems, kuri buvo įkurta prie buvusios sovietų ir vokiečių koncentracijos stovyklos (įstaigos direktoriaus teigimu “pastatyta ant žmonių kaulų”), ekonominio sunkmečio metu greta stabilaus nuolatinio finansavimo, papildomai iš skylėto valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų papildomai gauna apie 7,9 mln. litų, kai tokio tipo įstaigos jau seniai neturėjo likti. O tokio tipo įstaigų gaunančių finansavimą tiek iš valstybės, tiek iš ES fondų lėšų yra daug.

Nors Psichikos sveikatos strategijoje, priimtoje LR Seimo 2007m. balandžio 3d,. vienas iš šešių prioritetų numato psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendruomenėje plėtrą, tačiau tokios plėtros nė su žiburiu nepavyksta pamatyti. Priešingai, naujas bendruomenines paslaugas, padedančias psichikos sutrikimų turintiems asmenimis savarankiškai ar su papildoma pagalba gyventi, tenka nutraukti dėl nutrūkusio finansavimo.

Kas čia per blogas?

Šį blogą sukūrė grupė kolegų, besirūpinančių psichikos sveikatos klausimais. Neapsikentę vykstančių absurdų, nusprendėme viešinti įvairias problemas ir siekti, kad apie jas sužinotų visuomenė.