Rusija: Konstitucinis teismas nusisuka nuo institucijų

2011 kovo 29, Sent. Peterburgas, Maskva (Rusija) ir Budapeštas (Vengrija). Rusijos Konstitucinis teismas nusprendė, kad valstybė negali institucionalizuoti asmens su negalia, neesant jo globėjo bendruomenėje.
….
Rusijos Konstitucnis teismas nusprendė, kad asmens patalpinimas į socialinės globos namus prieš jo valią yra prilyginamas laisvės apribojimui ir judėjimo laisvės apribojimui. … teismas pasisakė, kad prieš priimant sprendimą siųsti asmenį į instituciją turi būti atliekamas teisminis įvertinimas, kur galiotų tokios pačios procedūrinės garantijos, kaip ir priverstinės hospitalizacijos metu. Tokia Konstitucinio teismo interpretacija turės tiesioginės įtakos, kadangi bus reikalaujama, kad kiekvieną būtų teismo sprendimas patalpinant neveiksnų asmenį į instituciją. Tam turės būti parengtos atitinkamos įstatyminės procedūros.

Daugiau informacijos: http://www.mdac.info/content/russia-constitutional-court-chips-away-institutions

Reklama